Hotel Salyut, A.Miletskyi, N.Slogotska, V.Shevchenko, 1982

Pin It on Pinterest